Adressen

achter Adressen vind je allerlei vergunningen die op straatnaam en huisnummer toegankelijk zijn gemaakt.

 • Online index: met ruim 39.000 beschrijvingen van bouwvergunningen, Hinderwetvergunningen, Milieuvergunningen, drank en horecavergunningen, Erfgoedregister; originelen zijn aan te vragen om op locatie te kunnen inzien.
 • Online beeld: beschrijving van de gemeentelijke monumenten in PDF en foto’s van beeldbepalende panden
 • Online aanvragen: de vergunningen kunnen online aangevraagd en gereserveerd worden om deze op locatie te komen raadplegen.
 • Digitaliseren op verzoek: op dit moment kunnen de vergunningen online besteld worden door gebruikers die een account hebben aangemaakt. De kosten voor digitalisering worden in rekening gebracht.
 • Studiezaal gemeentearchief: de originele vergunningen tot 1997 kunnen aangevraagd en ingezien worden; gescande documenten bij ruim 2.800 inschrijvingen kunnen digitaal geraadpleegd worden
 • Gemeentehuis: de originele vergunningen over de periode 1997-2007/8 zijn nog op papier in het gemeentehuis aanwezig; vanaf 2008 zijn de vergunningen digitaal bewaard. Neem voor deze periode contact op met gemeente@gemert-bakel.nl.

Archieven

Achter Archieven vind je de beschrijvingen van de archieven in het archievenoverzicht en de beschrijvingen van de archiefbescheiden in toegangen op deze archieven.

 • Online archievenoverzicht: in het Archievenoverzicht staan alle 260 archieven die door het Gemeentearchief Gemert-Bakel worden beheerd.
 • Online archiefbescheiden: de 218 beschikbare toegangen op archieven (inventarissen en plaatsingslijsten) zijn in het systeem opgenomen. Vanwege de digitale doorzoekbaarheid zijn bij archiefbescheiden jonger dan 110 jaar in de digitale toegang de beschrijvingen geanonimiseerd. Er zijn bijna 59.000 bestanddelen digitaal beschreven.
 • Online beeld: als wij op verzoek archiefbescheiden hebben gedigitaliseerd, zijn deze digitaal raadpleegbaar, voor zover wet- en regelgeving dit toestaat. Er zijn ruim 530 archiefbestanddelen digitaal beschikbaar.
 • Online aanvragen: de archiefbescheiden kunnen online aangevraagd en gereserveerd worden om deze op locatie te komen raadplegen.
 • Digitaliseren op verzoek: op dit moment kunnen de archiefbescheidenonline besteld worden door gebruikers die een account hebben aangemaakt. De kosten voor digitalisering worden in rekening gebracht.
 • Studiezaal gemeentearchief: de toegangen zijn hier ook op papier raadpleegbaar; de beschrijvingen zijn in de papieren toegangen compleet en niet geanonimiseerd. De originele archiefbescheiden zijn hier ook aan te vragen en raadpleegbaar.
 • Gemeentehuis: het archief van de gemeente Gemert Bakel  1997-2007 is nog als laatste archiefblok op papier aanwezig in het gemeentehuis; vanaf 2008 is het archief van de gemeente volledig digitaal bewaard.

Beeldbank

Achter Beeldbank vind je de beschrijvingen van veel beelddocumenten. Alle deelnemers zijn nog volop bezig om hun collecties beeldmateriaal te beschrijven en digitaal toegankelijk te maken.

 • Online toegang: van de bijna 29.000 beschrijvingen in de beeldbank van het Gemeentearchief is 17% online raadpleegbaar; van de ruim 10.000 afbeeldingen in de Beeldbank van de Heemkundekring Bakel en Milheeze is 10% online raadpleegbaar; van de 700 beschrijvingen in de Beeldbank van de Heemkundekring D’n Blikken Emmer, De Rips is 75% online raadpleegbaar; de beschrijvingen in de Beeldbank van Archiefgroep De Mortel zijn online raadpleegbaar.
 • Online beeld: voor zover de Auteurswet en AVG publicatie niet in de weg staat, wordt beeldmateriaal ook online gepresenteerd
 • Online aanvragen: beelddocumenten kunnen niet online aangevraagd worden vanuit de beeldbank
 • Online bestellen: vanuit de beeldbank zijn beelddocumenten wel te bestellen als digitaal bestand of als fotoafdruk. Hier zijn kosten aan verbonden.
 • Heemkamer Bakel en Milheeze: beeldmateriaal uit de collectie van de Heemkundekring Bakel en Milheeze dat vanwege Auteurswet niet online gepubliceerd kan worden, is hier raadpleegbaar. Ook materiaal dat nog niet beschreven is kan hier onder voorwaarden geraadpleegd worden.
 • Studiezaal gemeentearchief:  beeldmateriaal uit de collectie van het gemeentearchief  dat vanwege Auteurswet niet online gepubliceerd kan worden, is hier raadpleegbaar. Ook materiaal dat nog niet beschreven is kan hier onder voorwaarden geraadpleegd worden. De collectie van het gemeentearchief bevat ca. 30.000 foto’s; hiervan zijn ca. 5.500 online toegankelijk. In de studiezaal zijn 19.500 foto’s toegankelijk.

Bibliotheek

Achter Bibliotheek vind je beschrijvingen van boeken en tijdschriften uit de collecties van de deelnemers. Er wordt nog gewerkt aan het beschrijven van alle boeken en tijdschriften in de diverse collecties, dus er zullen steeds nieuwe titels bijkomen.

 • Online toegang: ruim 14.500 beschrijvingen van het grootste deel van onze collecties
 • Online beeld: Bij bijna de helft van de beschrijvingen is multimedia gekoppeld; soms is dit een afbeelding van het boek, soms een PDF-bestand (ruim 2.300)
 • Online aanvragen: de boeken en tijdschriften kunnen online aangevraagd en gereserveerd worden om deze op locatie te komen raadplegen.
 • Online bestellen: sommige boeken zijn nog op voorraad; deze kunt u via de webwinkel bestellen. Voor zover de Auteurswet dit toelaat, kunt u ook enkele pagina’s uit een boek laten scannen. Scans kunnen online besteld worden door gebruikers die een account hebben aangemaakt. De kosten voor digitalisering worden in rekening gebracht.
 • Heemkamer Bakel en Milheeze: de bibliotheekcollectie met ruim 4.000 titels van de Heemkundekring Bakel en Milheeze is hier in te zien.
 • Studiezaal gemeentearchief: de bibliotheekcollectie van het Gemeentearchief Gemert-Bakel met 10.226 titels is hier in te zien.

Personen

Achter personen vind je de indexen op persoonsnamen die voorkomen in akten en registers. De index bevat nu nog vooral namen uit akten en registers die in beheer zijn bij het gemeentearchief.

 • Online toegang: indexen op de akten van de Burgerlijke Stand (geboorten, huwelijk en overlijden), de doop- en trouwboeken van Bakel en Milheeze, de trouw- en begraafboeken van Gemert, index op de belastingen (Hoofdgeld en Patentbelasting) Gemert, Ingekomen en vertrokken personen, regesten. Er zijn nu ruim 78.000 akten online toegankelijk en er wordt gewerkt aan het toegankelijk maken van meer akten en registers in onze collecties. De bidprentjes van de Heemkundekring D’n Blikken Emmer, De Rips zijn op de site van deze heemkundekring toegankelijk gemaakt.
 • Online beeld: van de meeste akten van de Burgerlijke Stand en doop-trouw- en begraafinschrijvingen zijn scans gekoppeld aan de index. Scans van de bidprentjes van de Heemkundekring D’n Blikken Emmer, De Rips zijn op de site van deze heemkundekring te vinden.
 • Online aanvragen: akten en registers kunnen eventueel aangevraagd worden vanuit de beschrijving van de archiefbescheiden (zie: Archieven)
 • Online bestellen: akten en registers kunnen eventueel besteld worden vanuit de beschrijving van de archiefbescheiden (zie: Archieven)
 • Studiezaal gemeentearchief: de akten en registers van het gemeentearchief Gemert-Bakel kunnen in kopie of origineel (als er geen goede scan of kopie beschikbaar is) geraadpleegd worden in de studiezaal

Crowdsourcing

In de Crowdsourcing kunnen gebruikers met een account meehelpen om bestanden toegankelijk te maken en te beschrijven. Er lopen enkele openbare projecten:

 • Foto’s uit Milheeze
 • Inschrijvingsregisters Nationale Militie Bakel en Milheeze
 • Wonderbaarlijke genezingen in Handel
Uw browser is verouderd

Update uw browser voor een optimale weergave. Nu updaten

×