Adressen

achter Adressen vind je allerlei vergunningen die op straatnaam en huisnummer toegankelijk zijn gemaakt.

 • Online index: op bouwvergunningen, Hinderwetvergunningen, Milieuvergunningen, drank en horecavergunningen, Monumentenregister; originelen zijn aan te vragen om op locatie te kunnen inzien.
 • Online beeld: beschrijving van de gemeentelijke monumenten in PDF
 • Online aanvragen: de vergunningen kunnen online aangevraagd en gereserveerd worden om deze op locatie te komen raadplegen.
 • Digitaliseren op verzoek: op dit moment kunnen de vergunningen nog niet online besteld worden.
 • Studiezaal gemeentearchief: de originele vergunningen tot 1997 kunnen aangevraagd en ingezien worden; gescande documenten kunnen digitaal geraadpleegd worden
 • Gemeentehuis: de originele vergunningen over de periode 1997-2007 zijn nog op papier in het gemeentehuis aanwezig; vanaf 2008 zijn de vergunningen digitaal bewaard.

Archieven

Achter Archieven vind je de beschrijvingen van de archieven in het archievenoverzicht en de beschrijvingen van de archiefbescheiden in de toegangen op archieven.

 • Online archievenoverzicht: in het Archievenoverzicht staan alle archieven die door het Gemeentearchief Gemert-Bakel worden beheerd.
 • Online archiefbescheiden: de beschikbare toegangen op archieven (inventarissen en plaatsingslijsten) zijn in het systeem opgenomen. Vanwege de digitale doorzoekbaarheid zijn bij archiefbescheiden jonger dan 110 jaar in de digitale toegang de beschrijvingen geanonimiseerd.
 • Online beeld: als wij op verzoek archiefbescheiden hebben gedigitaliseerd, zijn deze digitaal raadpleegbaar, voor zover wet- en regelgeving tot toestaat.
 • Online aanvragen: de archiefbescheiden kunnen online aangevraagd en gereserveerd worden om deze op locatie te komen raadplegen.
 • Digitaliseren op verzoek: op dit moment kunnen de archiefbescheiden nog niet online besteld worden.
 • Studiezaal gemeentearchief: de toegangen zijn hier ook op papier raadpleegbaar; de beschrijvingen zijn in de papieren toegangen compleet en niet geanonimiseerd. De originele archiefbescheiden zijn hier ook aan te vragen en raadpleegbaar.
 • Gemeentehuis: het archief van de gemeente Gemert Bakel  1997-2007 is nog als laatste archiefblok op papier aanwezig in het gemeentehuis; vanaf 2008 is het archief van de gemeente volledig digitaal bewaard.

Beeldbank

Achter Beeldbank vind je de beschrijvingen van veel beelddocumenten. Alle deelnemers zijn nog volop bezig om hun collecties beeldmateriaal te beschrijven en digitaal toegankelijk te maken.

 • Online toegang: beschrijvingen van een deel van onze collecties (ongeveer 1/6 deel van de collecties is nu online raadpleegbaar)
 • Online beeld: voor zover de Auteurswet en AVG publicatie niet in de weg staat, wordt beeldmateriaal ook online gepresenteerd
 • Online aanvragen: beelddocumenten kunnen niet online aangevraagd worden vanuit de beeldbank
 • Online bestellen: vanuit de beeldbank zijn beelddocumenten wel te bestellen als digitaal bestand of als fotoafdruk. Hier zijn kosten aan verbonden.
 • Heemkamer Bakel en Milheeze: beeldmateriaal uit de collectie van de Heemkundekring Bakel en Milheeze dat vanwege Auteurswet niet online gepubliceerd kan worden, is hier raadpleegbaar. Ook materiaal dat nog niet beschreven is kan hier onder voorwaarden geraadpleegd worden.
 • Studiezaal gemeentearchief:  beeldmateriaal uit de collectie van het gemeentearchief  dat vanwege Auteurswet niet online gepubliceerd kan worden, is hier raadpleegbaar. Ook materiaal dat nog niet beschreven is kan hier onder voorwaarden geraadpleegd worden. De collectie van het gemeentearchief bevat ca. 30.000 foto’s; hiervan zijn ca. 5.500 online toegankelijk. In de studiezaal zijn 19.500 foto’s toegankelijk.

Bibliotheek

Achter Bibliotheek vind je beschrijvingen van boeken en tijdschriften uit de collecties van de deelnemers. Er wordt nog gewerkt aan het beschrijven van alle boeken en tijdschriften in de diverse collecties, dus er zullen steeds nieuwe titels bijkomen.

 • Online toegang: beschrijvingen van het grootste deel van onze collecties
 • Online beeld: Bij een deel van de beschrijvingen is multimedia gekoppeld; soms is dit een afbeelding van het boek, soms een PDF-bestand
 • Online aanvragen: de boeken en tijdschriften kunnen online aangevraagd en gereserveerd worden om deze op locatie te komen raadplegen.
 • Online bestellen: sommige boeken zijn nog op voorraad; deze kunt u via de webwinkel bestellen. Voor zover de Auteurswet dit toelaat, kunt u ook enkele pagina’s uit een boek laten scannen.
 • Heemkamer Bakel en Milheeze: de bibliotheekcollectie van de Heemkundekring Bakel en Milheeze is hier in te zien.
 • Studiezaal gemeentearchief: de bibliotheekcollectie van het Gemeentearchief Gemert-Bakel is hier in te zien.

Personen

Achter personen vind je de indexen op persoonsnamen die voorkomen in akten en registers. De index bevat nu nog vooral namen uit akten en registers die in beheer zijn bij het gemeentearchief.

 • Online toegang: indexen op de akten van de Burgerlijke Stand (geboorten, huwelijk en overlijden), de doop- en trouwboeken van Bakel en Milheeze, de trouw- en begraafboeken van Gemert, index op de belastingen (Hoofdgeld en Patentbelasting) Gemert. Er wordt gewerkt aan het toeganeklijk maken van meer akten en registers in onze collecties. De bidprentjes van de Heemkundekring D’n Blikken Emeer, De Rips zijn op de site van deze heemkundekring toegankelijk gemaakt.
 • Online beeld: van de meeste akten van de Burgerlijke Stand en doop-trouw- en begraafinschrijvingen zijn scans gekoppeld aan de index. Scans van de bidprentjes van de Heemkundekring D’n Blikken Emeer, De Rips zijn op de site van deze heemkundekring te vinden.
 • Online aanvragen: akten en registers kunnen eventueel aangevraagd worden vanuit de beschrijving van de archiefbescheiden (zie: Archieven)
 • Online bestellen: akten en registers kunnen eventueel besteld worden vanuit de beschrijving van de archiefbescheiden (zie: Archieven)
 • Studiezaal gemeentearchief: de akten en registers van het gemeentearchief Gemert-Bakel kunnen in kopie of origineel (als er geen goede scan of kopie beschikbaar is) geraadpleegd worden in de studiezaal
Uw browser is verouderd

Update uw browser voor een optimale weergave. Nu updaten

×