Kranten en tijdschriften bevatten een schat aan gegevens over de geschiedenis van stad en streek. De eerste Nederlandstalige kranten werden uitgebracht in Amsterdam en Haarlem: de Courante uyt Italien, Duytslandt, &c. (1618), de Europische courant (1642), de Oprechte Haerlemsche courant (1659) en de Amsterdamse Courant (1670). Sinds 1771 verscheen in ’s-Hertogenbosch de ’s Hertogenbossche courant.

In het werkgebied van Erfgoed Gemert-Bakel verschenen de eerste regionale kranten aan het einde van de 19e eeuw, zoals De Zuid-Willemsvaart (1881-1944), opgevolgd door het Helmonds Dagblad (1944-1992) dat opging in het in 1911 gestarte Eindhovens Dagblad (1993-heden). Regionaal verschenen er ook weekbladen zoals Traverse (1979-heden) en De Streek (1973-1988). Ook plaatselijk verschenen er al vroeg kranten zoals de Gemertse Courant (1883-1964), opgevolgd door Sportklanken (1964-1967) en daarna door het Gemerts Nieuwsblad (1967-heden). In onze gemeente is gedurende enkele jaren het Weekblad voor Gemert-Bakel (2014-2018) verschenen. Plaatselijk kwamen er ook weekbladen in de dorpen: Rond de Toren(1963-1987; Bakel), De Korhoen(1972-2016; Bakel-Milheeze-De Rips), D’n Elsendörper (1983-heden), De Mortelse Post (1984-heden), de Handelse Courant (1985-heden).

Meer weten?

Via Erfgoed Gemert-Bakel kun je deze dag- en weekbladen raadplegen, maar je kunt ook kennis maken met een uitgebreide collectie krantenknipsels en knipselkranten. Ook tijdschriften en periodieken als de Katholieke Illustratie, Gemerts Heem en de Nieuwsbrief van D’n Blikken Emmer zijn via Erfgoed Gemert-Bakel in te zien. Ben je geïnteresseerd in deze en andere bronnen? Kijk in de collecties van de deelnemers of neem contact met ons op.

Meer weten over andere kranten en periodieken?

De Koninklijke Bibliotheek heeft een databank voor landelijke en regionale kranten in Delpher.

Uw browser is verouderd

Update uw browser voor een optimale weergave. Nu updaten

×