Het kadaster van Bakel en Milheeze en het kadaster van Gemert uit 1832 zijn digitaal raadpleegbaar. De heemkundekringen in Gemert-Bakel hebben de kadastrale gegevens uit 1832 gedigitaliseerd en online geplaatst. Het project vindt plaats binnen het samenwerkingsverband Historische Geografie Brabant, waarin vrijwilligers bezig zijn met het verzamelen en verwerken van gegevens die het mogelijk maken inzicht te krijgen en te geven in de historische geografie van Peelland en andere locaties in Noord-Brabant. De kadasterkaarten van Gemert en Bakel en Milheeze staan nu online en zijn doorzoekbaar.

Overzichtskaart van Bakel en Milheeze 1832

De kadasterkaarten van 1832 zijn gedigitaliseerd en de gegevens van de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel (O.A.T.) zijn gekoppeld aan de kaartgegevens. Dat betekent dat de gegevens van eigenaren bekeken kunnen worden, de grootte van de percelen en het grondgebruik: akkerland, weiland, heide, bossen, huizen, kerken en kapellen, wegen en waterwegen. Op de kaarten is al direct te zien dat het grootste deel van de gemeenten Gemert en Bakel en Milheeze in 1832 nog bestond uit heide, en moeras. Ook de verspreid liggende woonkernen in Bakel en Milheeze zijn duidelijk te zien. Op de detailkaart is het centrum van Gemert in 1832 te zien, zoals het kasteelcomplex en het omgrachte terrein van de Latijnse school.

Centrum van Gemert in 1832

Voor het invoeren en publiceren van alle gegevens wordt gebruik gemaakt van de software van het Het Aezel Projek, ofwel Archief voor Erfgoed van Zuid-Nederlandse Eigendommen en Leefgemeenschappen”. Deze organisatie heeft tot doel de versnipperde erfgoed-informatie in Zuid Nederland te digitaliseren, te bundelen en voor het brede publiek beschikbaar te stellen via het internet.

De digitale kadasterkaart is te raadplegen via de website van Historische Geografie Brabant. Aan de rechterkaart van de kaart is een legenda beschikbaar. Zodra een perceel wordt aangeklikt verschijnen daar de gegevens over de eigenaar, de perceelgrootte, de veldnaam en het grondgebruik. Via een koppeling met de beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kan de originele inschrijving in de O.A.T. bekeken worden.

Via deze link gaat u naar de digitale kaart van Bakel en Milheeze

Via deze link gaat u naar de digitale kaart van Gemert

Via deze link gaat u naar het Aezel Projek

 

 

 

 

 

Share it!

Uw browser is verouderd

Update uw browser voor een optimale weergave. Nu updaten

×